หน้าแรก ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ทดสอบ ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรม ลงทะเบียน คำถามคำตอบ การติดต่อกับศูนย์ทดสอบ ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายละเอียด เมนูต่างๆ
  • ตรวจที่นั่งสอบ SMART for Work 3/2563   • GSAT (General Scholastic Aptitude Test)
SMART for Work (สำหรับเข้าทำงาน)
กำหนดการสอบ                                              สมัครสอบคลิ้กที่นี่
ครั้งที่ รับสมัคร วันสอบ
3/2563 3 ก.พ. - 16 ก.พ. 63 23 ก.พ. 63
4/2563 1 เม.ย. - 20 เม.ย. 63 26 เม.ย. 63
5/2563 1 มิ.ย. - 14 มิ.ย. 63 21 มิ.ย. 63
6/2563 27 ก.ค. - 9 ส.ค. 63 16 ส.ค. 63
กำหนดการปี 2563
    

การรับเข้าระดับปริญญาตรี คณะพาณิชย์ฯ
ศูนย์ทดสอบด้านการจัดการฯ


                                              

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ตรวจที่นั่งสอบ SMART for Work 3/2563
ตรวจที่นั่งสอบ SMART for Work 3/2563 วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพั...

SMART for WORK
การสอบ SMART for WORK คือ การทดสอบความสามารถเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าทำ...

กำหนดสมัครสอบ SMART Property Valuer (SMART-PV) ครั้งที่ 1/2563
ด้วย ศูนย์ทดสอบสมรรถนะแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกั...

GSAT (General Scholastic Aptitude Test)
GSAT#1/2020

การสอบวัดสมรรถนะ GREATS
GREATS เป็นการทดสอบสมรรถนะสำหรับนักศึกษามหาวิทยา...

SMART ระดับปริญญาโท (SMART-II)
กำหนดการสอบ                                              สมัครสอบคลิ้กที่นี่
ครั้งที่ รับสมัคร วันสอบ
1/2563 6 ม.ค. - 19 ม.ค. 63 25 ม.ค. 63
2/2563 10 ก.พ. - 23 ก.พ. 63 29 ก.พ. 63
3/2563 2 มี.ค. - 15 มี.ค. 63 21 มี.ค. 63
4/2563 1 เม.ย. - 20 เม.ย. 63 25 เม.ย. 63
กำหนดการปี 2563

ตัวอย่างข้อสอบ ตารางแจกแจงคะแนน

 

โครงการที่รับผลคะแนน SMART
ระดับปริญญาตรี (SMART-I)
รับตรงฯ  BBA  IBMP  EBM  DBTM
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก (SMART-II)
MBA  MBA-HRM  MAP  MRE  MSMIS  MIM    MIF  Ph.D.
วิทยาลัยนวัตกรรม  MBE เศรษฐศาสตร์

ผู้เข้าเยี่ยมชม = 11191730 Copyright © 2005 SMART CENTER. All rights reserved.Best view 800*600 pixel, IE Browser.Online:2