หน้าแรก ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ทดสอบ ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรม ลงทะเบียน คำถามคำตอบ การติดต่อกับศูนย์ทดสอบ ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายละเอียด เมนูต่างๆ
  • SMART for Work 7/2563
SMART for Work (สำหรับเข้าทำงาน)
กำหนดการสอบ                                              สมัครสอบคลิ้กที่นี่
ครั้งที่ รับสมัคร วันสอบ
3/2563 3 ก.พ. - 16 ก.พ. 63 23 ก.พ. 63
4/2563 1 มิ.ย. - 12 มิ.ย. 63 14 มิ.ย. 63
6/2563 3 ส.ค. - 16 ส.ค. 63 23 ส.ค. 63
7/2563 7 ก.ย. - 20 ก.ย. 63 27 ก.ย. 63
กำหนดการปี 2563
    

การรับเข้าระดับปริญญาตรี คณะพาณิชย์ฯ
ศูนย์ทดสอบด้านการจัดการฯ


                                              

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

กำหนดการและสถานที่สอบ SMART for WORK 7/2563 (27 ก.ย. 63)
การสอบ SMARTfor WORK  (เพื่อเข้าทำงาน) ครั้งที่ 7/2563 ใน

SMART for Work 7/2563
ศูนย์ทดสอบฯ กำหนดจัดสอบ SMART for Work ครั้งที่ 7/2563 สำหรับเข้าทำงาน โดยกำหนดการสอบ...

กำหนดประกาศคะแนน SMART for WORK 6/2563 (สอบ 23 ส.ค. 63)
คะแนน SMART for WORK ครั้งที่ 6/2563 ซึ่งจัดสอบไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2563

กำหนดประกาศผลคะแนน SMART-II ครั้งที่ 4/2563 (สอบ 14 มิ.ย. 63)
ผู้เข้าสอบ SMART-II (สำหรับระดับปริญญาโท) ครั้งที่ 4/2563เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14...

SMART ระดับปริญญาโท (SMART-II)
กำหนดการสอบ                                              สมัครสอบคลิ้กที่นี่
ครั้งที่ รับสมัคร วันสอบ
1/2563 6 ม.ค. - 19 ม.ค. 63 25 ม.ค. 63
2/2563 10 ก.พ. - 23 ก.พ. 63 29 ก.พ. 63
3/2563 2 มี.ค. - 15 มี.ค. 63 21 มี.ค. 63
4/2563 1 มิ.ย. - 12 มิ.ย. 63 14 มิ.ย. 63
กำหนดการปี 2563

ตัวอย่างข้อสอบ ตารางแจกแจงคะแนน

 

โครงการที่รับผลคะแนน SMART
ระดับปริญญาตรี (SMART-I)
รับตรงฯ  BBA  IBMP  EBM  DBTM
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก (SMART-II)
MBA  MBA-HRM  MAP  MRE  MSMIS  MIM    MIF  Ph.D.
วิทยาลัยนวัตกรรม  MBE เศรษฐศาสตร์

ผู้เข้าเยี่ยมชม = 11220511 Copyright © 2005 SMART CENTER. All rights reserved.Best view 800*600 pixel, IE Browser.Online:1