หน้าแรก ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ทดสอบ ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรม ลงทะเบียน คำถามคำตอบ การติดต่อกับศูนย์ทดสอบ ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายละเอียด เมนูต่างๆ
  • ประกาศการสอบ SMART Property Valuer (SMART-PV) ครั้งที่ 1/2560   • ประกาศคะแนน SMART for WORK ครั้งที่ 8/2560   • SMART for WORK
SMART ระดับปริญญาตรี (SMART-I)
กำหนดการสอบ                                              สมัครสอบคลิ้กที่นี่
ครั้งที่ สนามสอบ รับสมัคร วันสอบ
ไม่มีข้อมูล

ตัวอย่างข้อสอบ เกณฑ์รับตรงฯ    เกณฑ์ BBA
ตารางแจกแจงคะแนน
โปรแกรมแปลงคะแนน
การรับเข้าระดับปริญญาตรี คณะพาณิชย์ฯ
ศูนย์ทดสอบด้านการจัดการฯ


                                              

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

SMART for WORK
การสอบ SMART for WORK คือ การทดสอบความสามารถเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าทำ...

ประกาศแผนผังที่นั่งสอบ SMART-PV ครั้งที่ 1/2560
ประกาศแผนผังที่นั่งสอบ "การทดสอบความรู้ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินสำหรับธุรกรรมในตลาดทุน" (SMART-PV)

ประกาศคะแนน SMART for WORK ครั้งที่ 8/2560
คะแนน SMART for WORK ครั้งที่ 8/2560 ซึ่งจัดสอบไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560

ประกาศการสอบ SMART Property Valuer (SMART-PV) ครั้งที่ 1/2560
ประกาศการสอบ SMART Property...

SMART ระดับปริญญาโท (SMART-II)
กำหนดการสอบ                                              สมัครสอบคลิ้กที่นี่
ครั้งที่ รับสมัคร วันสอบ
1/2560 4 ม.ค. - 15 ม.ค. 60 21 ม.ค. 60
2/2560 17 เม.ย. - 23 เม.ย. 60 29 เม.ย. 60
3/2560 18 ต.ค. - 30 ต.ค. 60 11 พ.ย. 60
4/2560 1 ธ.ค. - 13 ธ.ค. 60 23 ธ.ค. 60

ตัวอย่างข้อสอบ ตารางแจกแจงคะแนน

 

โครงการที่รับผลคะแนน SMART
ระดับปริญญาตรี (SMART-I)
รับตรงฯ  BBA  IBMP  EBM  DBTM
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก (SMART-II)
MBA  MBA-HRM  MAP  MRE  MSMIS  MIM    MIF  Ph.D.
วิทยาลัยนวัตกรรม  MBE เศรษฐศาสตร์

ผู้เข้าเยี่ยมชม = 11014646 Copyright © 2005 SMART CENTER. All rights reserved.Best view 800*600 pixel, IE Browser.Online:4