หน้าแรก ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ทดสอบ ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรม ลงทะเบียน คำถามคำตอบ การติดต่อกับศูนย์ทดสอบ ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายละเอียด เมนูต่างๆ
SMART for Work (สำหรับเข้าทำงาน คลิกดูรายละเอียด)
กำหนดการสอบ                                              สมัครสอบคลิ้กที่นี่
ครั้งที่ รับสมัคร วันสอบ
3/2563 3 ก.พ. - 16 ก.พ. 63 23 ก.พ. 63
4/2563 1 มิ.ย. - 12 มิ.ย. 63 14 มิ.ย. 63
6/2563 3 ส.ค. - 16 ส.ค. 63 23 ส.ค. 63
7/2563 7 ก.ย. - 20 ก.ย. 63 27 ก.ย. 63
1/2564 9 พ.ย. - 22 พ.ย. 63 29 พ.ย. 63

    

การรับเข้าระดับปริญญาตรี คณะพาณิชย์ฯ
ศูนย์ทดสอบด้านการจัดการฯ


                                              

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

กำหนดการและสถานที่สอบ SMART for WORK 1/2564 (29 พ.ย. 63)
การสอบ SMARTfor WORK  (เพื่อเข้าทำงาน) ครั้งที่ 1/2564 ใน

กำหนดสมัครสอบ SMART Property Valuer (SMART-PV) ครั้งที่ 1/2564 (ตามแผนการจัดสอบของสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2563)
ด้วย ศูนย์ทดสอบสมรรถนะแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกั...

กำหนดประกาศผลคะแนน SMART-II ครั้งที่ 5/2563 (สอบ 14 พ.ย. 63)
ผู้เข้าสอบ SMART-II (สำหรับระดับปริญญาโท) ครั้งที่ 5/2563เมื่อวันเสาร์ที่ 14...

กำหนดการสอบ SMART for Work ปี 2564
# ครั้งที่ 1/2564 รับสมัคร 9-22 พ.ย.63 สอบ 29 พ.ย. 63 เวลา 13.30-15.45 น. สถานที่สอบ ธรรมศาสตร์...

กำหนดประกาศคะแนน SMART for WORK 7/2563 (สอบ 27 ก.ย. 63)
คะแนน SMART for WORK ครั้งที่ 7/2563 ซึ่งจัดสอบไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563

SMART ระดับปริญญาโท (SMART-II คลิกดูรายละเอียด)
กำหนดการสอบ                                              สมัครสอบคลิ้กที่นี่
ครั้งที่ รับสมัคร วันสอบ
1/2563 6 ม.ค. - 19 ม.ค. 63 25 ม.ค. 63
2/2563 10 ก.พ. - 23 ก.พ. 63 29 ก.พ. 63
3/2563 2 มี.ค. - 15 มี.ค. 63 21 มี.ค. 63
4/2563 1 มิ.ย. - 12 มิ.ย. 63 14 มิ.ย. 63
5/2563 26 ต.ค. - 8 พ.ย. 63 14 พ.ย. 63
6/2563 1 ธ.ค. - 13 ธ.ค. 63 19 ธ.ค. 63
กำหนดการปี 2564

ตัวอย่างข้อสอบ ตารางแจกแจงคะแนน

 

โครงการที่รับผลคะแนน SMART
ระดับปริญญาตรี (SMART-I)
รับตรงฯ  BBA  IBMP  EBM  DBTM
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก (SMART-II)
MBA  MBA-HRM  MAP  MRE  MSMIS  MIM    MIF  Ph.D.
วิทยาลัยนวัตกรรม  MBE เศรษฐศาสตร์

ผู้เข้าเยี่ยมชม = 11233396 Copyright © 2005 SMART CENTER. All rights reserved.Best view 800*600 pixel, IE Browser.Online:8