หน้าแรก ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ทดสอบ ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรม ลงทะเบียน คำถามคำตอบ การติดต่อกับศูนย์ทดสอบ ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายละเอียด เมนูต่างๆ
SMART for Work (สำหรับเข้าทำงาน คลิกดูรายละเอียด)
กำหนดการสอบ                                              สมัครสอบคลิ้กที่นี่
ครั้งที่ รับสมัคร วันสอบ
2/2564 3 ก.พ. - 16 ก.พ. 64 28 ก.พ. 64
3/2564 8 มี.ค. - 21 มี.ค. 64 27 มี.ค. 64
4/2564 3 พ.ค. - 16 พ.ค. 64 23 พ.ค. 64
5/2564 28 มิ.ย. - 11 ก.ค. 64 18 ก.ค. 64
6/2564 30 ส.ค. - 12 ก.ย. 64 19 ก.ย. 64

    

การรับเข้าระดับปริญญาตรี คณะพาณิชย์ฯ
ศูนย์ทดสอบด้านการจัดการฯ


                                              

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

กำหนดประกาศผลคะแนน SMART-II ครั้งที่ 1/2564 (สอบ 21 ก.พ. 64)
ผู้เข้าสอบ SMART-II (สำหรับระดับปริญญาโท) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21...

กำหนดการสอบ SMART for Work ปี 2564
# ครั้งที่ 1/2564 รับสมัคร 9-22 พ.ย.63 สอบ 29 พ.ย. 63 เวลา 13.30-15.45 น. สถานที่สอบ ธรรมศาสตร์...

ข่าวดี! ประกาศคะแนน SMART for WORK 1/2564 (สอบ 29 พ.ย. 63) ก่อนกำหนด
คะแนน SMART for WORK ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งจัดสอบไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน...

SMART ระดับปริญญาโท (SMART-II คลิกดูรายละเอียด)
กำหนดการสอบ                                              สมัครสอบคลิ้กที่นี่
ครั้งที่ รับสมัคร วันสอบ
1/2564 3 ก.พ. - 16 ก.พ. 64 21 ก.พ. 64
2/2564 8 มี.ค. - 21 มี.ค. 64 27 มี.ค. 64
3/2564 5 เม.ย. - 19 เม.ย. 64 24 เม.ย. 64
กำหนดการปี 2564

ตัวอย่างข้อสอบ ตารางแจกแจงคะแนน

 

โครงการที่รับผลคะแนน SMART
ระดับปริญญาตรี (SMART-I)
รับตรงฯ  BBA  IBMP  EBM  DBTM
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก (SMART-II)
MBA  MBA-HRM  MAP  MRE  MSMIS  MIM    MIF  Ph.D.
วิทยาลัยนวัตกรรม  MBE เศรษฐศาสตร์

ผู้เข้าเยี่ยมชม = 11253011 Copyright © 2005 SMART CENTER. All rights reserved.Best view 800*600 pixel, IE Browser.Online:16