หน้าแรก ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ทดสอบ ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรม ลงทะเบียน คำถามคำตอบ การติดต่อกับศูนย์ทดสอบ ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายละเอียด เมนูต่างๆ
SMART for Work (สำหรับเข้าทำงาน คลิกดูรายละเอียด)
กำหนดการสอบ                                              สมัครสอบคลิ้กที่นี่
ครั้งที่ รับสมัคร วันสอบ
2/2564 3 ก.พ. - 16 ก.พ. 64 28 ก.พ. 64
3/2564 8 มี.ค. - 21 มี.ค. 64 27 มี.ค. 64
4/2564 1 ก.ค. - 18 ก.ค. 64 31 ก.ค. 64

    

การรับเข้าระดับปริญญาตรี คณะพาณิชย์ฯ
ศูนย์ทดสอบด้านการจัดการฯ


                                              

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

เลื่อนการสอบ SMART-Work ครั้งที่ 4/2564
เลื่อนการสอบ SMART-Work ครั้งที่ 4/2564
จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19...

กำหนดประกาศคะแนน SMART for WORK 3/2564 (สอบ 27 มี.ค. 64) ก่อนกำหนด
คะแนน SMART for WORK ครั้งที่ 3/2564 ซึ่งจัดสอบไปเมื่อวันเสารที่ 27 มีนาคม 2564
...

กำหนดประกาศผลคะแนน SMART-II ครั้งที่ 2/2564 (สอบ 27 มี.ค. 64)
ผู้เข้าสอบ SMART-II (สำหรับระดับปริญญาโท) ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันเสาร์ที่ 27...

SMART ระดับปริญญาโท (SMART-II คลิกดูรายละเอียด)
กำหนดการสอบ                                              สมัครสอบคลิ้กที่นี่
ครั้งที่ รับสมัคร วันสอบ
1/2564 3 ก.พ. - 16 ก.พ. 64 21 ก.พ. 64
2/2564 8 มี.ค. - 21 มี.ค. 64 27 มี.ค. 64
3/2564 5 เม.ย. - 13 เม.ย. 64 24 ก.ค. 64
กำหนดการปี 2564

ตัวอย่างข้อสอบ ตารางแจกแจงคะแนน

 

โครงการที่รับผลคะแนน SMART
ระดับปริญญาตรี (SMART-I)
รับตรงฯ  BBA  IBMP  EBM  DBTM
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก (SMART-II)
MBA  MBA-HRM  MAP  MRE  MSMIS  MIM    MIF  Ph.D.
วิทยาลัยนวัตกรรม  MBE เศรษฐศาสตร์

ผู้เข้าเยี่ยมชม = 11273108 Copyright © 2005 SMART CENTER. All rights reserved.Best view 800*600 pixel, IE Browser.Online:8