หน้าแรก ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ทดสอบ ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรม ลงทะเบียน คำถามคำตอบ การติดต่อกับศูนย์ทดสอบ ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายละเอียด เมนูต่างๆ
SMART for Work (สำหรับเข้าทำงาน คลิกดูรายละเอียด)
กำหนดการสอบ                                              สมัครสอบคลิ้กที่นี่
ครั้งที่ รับสมัคร วันสอบ
2/2567 1 ม.ค. - 17 ม.ค. 67 28 ม.ค. 67
3/2567 4 มี.ค. - 20 มี.ค. 67 31 มี.ค. 67
4/2567 1 พ.ค. - 15 พ.ค. 67 26 พ.ค. 67
5/2567 17 มิ.ย. - 3 ก.ค. 67 14 ก.ค. 67
6/2567 19 ส.ค. - 4 ก.ย. 67 15 ก.ย. 67

                                                       สมัครสอบ SMART for Work

    

การรับเข้าระดับปริญญาตรี คณะพาณิชย์ฯ
ศูนย์ทดสอบด้านการจัดการฯ


                                              

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

กำหนดประกาศคะแนน SMART for WORK 3/2567 (31 มี.ค. 67)
คะแนน SMART for WORK ครั้งที่ 3/2567 ซึ่งจัดสอบไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2567

กำหนดประกาศผลคะแนน SMART-II ครั้งที่ 1/2567 (สอบ 21 ม.ค. 67)
ผู้เข้าสอบ SMART-II (สำหรับระดับปริญญาโท) ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม...

กำหนดการสอบ SMART-II ประจำปี 2567
SMART-II ประจำปี 2567

กำหนดการสอบ SMART for Work ประจำปี 2567
SMART for Work ประจำปี 2567

SMART ระดับปริญญาโท (SMART-II คลิกดูรายละเอียด)
กำหนดการสอบ                                              สมัครสอบคลิ้กที่นี่
ครั้งที่ รับสมัคร วันสอบ
1/2567 1 ม.ค. - 15 ม.ค. 67 21 ม.ค. 67
2/2567 4 มี.ค. - 18 มี.ค. 67 24 มี.ค. 67
3/2567 6 เม.ย. - 22 เม.ย. 67 28 เม.ย. 67


ตัวอย่างข้อสอบ ตารางแจกแจงคะแนน

 

โครงการที่รับผลคะแนน SMART
ระดับปริญญาตรี (SMART-I)
รับตรงฯ  BBA  IBMP  EBM  DBTM
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก (SMART-II)
MBA  MBA-HRM  MAP  MRE  MSMIS  MIM    MIF  Ph.D.
วิทยาลัยนวัตกรรม  MBE เศรษฐศาสตร์

ผู้เข้าเยี่ยมชม = 11434125 Copyright © 2005 SMART CENTER. All rights reserved.Best view 800*600 pixel, IE Browser.Online:10