หน้าแรก ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ทดสอบ ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรม ลงทะเบียน คำถามคำตอบ การติดต่อกับศูนย์ทดสอบ ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายละเอียด เมนูต่างๆ
  • กำหนดการและสถานที่สอบ SMART-II 3/2561 (27 ต.ค. 61)   • ประกาศคะแนน SMART for WORK 2/2562   • SMART for WORK
SMART ระดับปริญญาตรี (SMART-I)
กำหนดการสอบ                                              สมัครสอบคลิ้กที่นี่
ครั้งที่ สนามสอบ รับสมัคร วันสอบ
ไม่มีข้อมูล

ตัวอย่างข้อสอบ เกณฑ์รับตรงฯ    เกณฑ์ BBA
ตารางแจกแจงคะแนน
โปรแกรมแปลงคะแนน
การรับเข้าระดับปริญญาตรี คณะพาณิชย์ฯ
ศูนย์ทดสอบด้านการจัดการฯ


                                              

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

SMART for WORK
การสอบ SMART for WORK คือ การทดสอบความสามารถเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าทำ...

ประกาศคะแนน SMART for WORK 2/2562
คะแนน SMART for WORK ครั้งที่ 2/2562 ซึ่งจัดสอบไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน...

กำหนดการและสถานที่สอบ SMART-II 3/2561 (27 ต.ค. 61)
การสอบ SMART for Graduate Level  (ระดับปริญญาโท) ครั้งที่ 3/2561 ใน

SMART ระดับปริญญาโท (SMART-II)
กำหนดการสอบ                                              สมัครสอบคลิ้กที่นี่
ครั้งที่ รับสมัคร วันสอบ
1/2561 1 ม.ค. - 13 ม.ค. 61 20 ม.ค. 61
2/2561 1 มิ.ย. - 17 มิ.ย. 61 23 มิ.ย. 61
3/2561 8 ต.ค. - 21 ต.ค. 61 27 ต.ค. 61
4/2561 3 ธ.ค. - 16 ธ.ค. 61 22 ธ.ค. 61
*กำหนดการสอบปี 2562 จะแจ้งให้ทราบต่อไป

ตัวอย่างข้อสอบ ตารางแจกแจงคะแนน

 

โครงการที่รับผลคะแนน SMART
ระดับปริญญาตรี (SMART-I)
รับตรงฯ  BBA  IBMP  EBM  DBTM
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก (SMART-II)
MBA  MBA-HRM  MAP  MRE  MSMIS  MIM    MIF  Ph.D.
วิทยาลัยนวัตกรรม  MBE เศรษฐศาสตร์

ผู้เข้าเยี่ยมชม = 11116352 Copyright © 2005 SMART CENTER. All rights reserved.Best view 800*600 pixel, IE Browser.Online:4