หน้าแรก ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ทดสอบ ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรม ลงทะเบียน คำถามคำตอบ การติดต่อกับศูนย์ทดสอบ ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายละเอียด เมนูต่างๆ
  • ตรวจที่นั่งสอบ SMART for Work 3/2562   • ประกาศคะแนน SMART for WORK 2/2562   • SMART for WORK
SMART ระดับปริญญาตรี (SMART-I)
กำหนดการสอบ                                              สมัครสอบคลิ้กที่นี่
ครั้งที่ สนามสอบ รับสมัคร วันสอบ
ไม่มีข้อมูล

ตัวอย่างข้อสอบ เกณฑ์รับตรงฯ    เกณฑ์ BBA
ตารางแจกแจงคะแนน
โปรแกรมแปลงคะแนน
การรับเข้าระดับปริญญาตรี คณะพาณิชย์ฯ
ศูนย์ทดสอบด้านการจัดการฯ


                                              

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

SMART for WORK
การสอบ SMART for WORK คือ การทดสอบความสามารถเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าทำ...

ตรวจที่นั่งสอบ SMART for Work 3/2562
ตรวจที่นั่งสอบ SMART for Work 3/2562 วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม...

กำหนดประกาศผลคะแนน SMART-II ครั้งที่ 4/2561 (สอบ 22 ธ.ค.61)
ผู้เข้าสอบ SMART-II (สำหรับระดับปริญญาโท) ครั้งที่ 4/2561เมื่อวันเสาร์ที่ 22 ธันวา...

ประกาศคะแนน SMART for WORK 2/2562
คะแนน SMART for WORK ครั้งที่ 2/2562 ซึ่งจัดสอบไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน...

SMART ระดับปริญญาโท (SMART-II)
กำหนดการสอบ                                              สมัครสอบคลิ้กที่นี่
ครั้งที่ รับสมัคร วันสอบ
1/2562 7 ม.ค. - 20 ม.ค. 62 26 ม.ค. 62
*กำหนดการสอบปี 2562 จะแจ้งให้ทราบต่อไป

ตัวอย่างข้อสอบ ตารางแจกแจงคะแนน

 

โครงการที่รับผลคะแนน SMART
ระดับปริญญาตรี (SMART-I)
รับตรงฯ  BBA  IBMP  EBM  DBTM
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก (SMART-II)
MBA  MBA-HRM  MAP  MRE  MSMIS  MIM    MIF  Ph.D.
วิทยาลัยนวัตกรรม  MBE เศรษฐศาสตร์

ผู้เข้าเยี่ยมชม = 11126721 Copyright © 2005 SMART CENTER. All rights reserved.Best view 800*600 pixel, IE Browser.Online:4