หน้าแรก ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ทดสอบ ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรม ลงทะเบียน คำถามคำตอบ การติดต่อกับศูนย์ทดสอบ ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายละเอียด เมนูต่างๆ
  • GSAT (General Scholastic Aptitude Test)   • ประกาศงดการเรียนการสอนและติดต่อราชการ
SMART for Work (สำหรับเข้าทำงาน)
กำหนดการสอบ                                              สมัครสอบคลิ้กที่นี่
ครั้งที่ รับสมัคร วันสอบ
1/2563 1 ต.ค. - 20 ต.ค. 62 27 ต.ค. 62
2/2563 25 พ.ย. - 8 ธ.ค. 62 15 ธ.ค. 62
กำหนดการปี 2563
    

การรับเข้าระดับปริญญาตรี คณะพาณิชย์ฯ
ศูนย์ทดสอบด้านการจัดการฯ


                                              

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

SMART for WORK
การสอบ SMART for WORK คือ การทดสอบความสามารถเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าทำ...

ประกาศงดการเรียนการสอนและติดต่อราชการ
วันที่ 6-13 ธันวาคม 2562 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ท่าพระจันทร์ งดการเรียนการสอนและติดต่อราชการ...

GSAT (General Scholastic Aptitude Test)
GSAT#2/2019
วันสอบ:...

กำหนดประกาศผลคะแนน SMART-II ครั้งที่ 4/2562 (สอบ 16 พ.ย.62)
ผู้เข้าสอบ SMART-II (สำหรับระดับปริญญาโท) ครั้งที่ 4/2562เมื่อวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิ...

ประกาศคะแนน SMART for WORK 1/2563 (27 ต.ค.62)
คะแนน SMART for WORK ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งจัดสอบไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562

กำหนดการสอบ SMART-II สำหรับเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ปีการศึกษา 2563
กำหนดการสอบ SMART-II (สำหรับระดับบัณฑิตศึกษา) ปีการศึกษา 2563
ทั้งนี้ผลสอบสาม...

SMART ระดับปริญญาโท (SMART-II)
กำหนดการสอบ                                              สมัครสอบคลิ้กที่นี่
ครั้งที่ รับสมัคร วันสอบ
1/2562 7 ม.ค. - 20 ม.ค. 62 26 ม.ค. 62
2/2562 4 มี.ค. - 17 มี.ค. 62 23 มี.ค. 62
3/2562 1 เม.ย. - 17 เม.ย. 62 27 เม.ย. 62
4/2562 28 ต.ค. - 10 พ.ย. 62 16 พ.ย. 62
5/2562 2 ธ.ค. - 15 ธ.ค. 62 21 ธ.ค. 62
กำหนดการปี 2563

ตัวอย่างข้อสอบ ตารางแจกแจงคะแนน

 

โครงการที่รับผลคะแนน SMART
ระดับปริญญาตรี (SMART-I)
รับตรงฯ  BBA  IBMP  EBM  DBTM
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก (SMART-II)
MBA  MBA-HRM  MAP  MRE  MSMIS  MIM    MIF  Ph.D.
วิทยาลัยนวัตกรรม  MBE เศรษฐศาสตร์

ผู้เข้าเยี่ยมชม = 11176336 Copyright © 2005 SMART CENTER. All rights reserved.Best view 800*600 pixel, IE Browser.Online:6