หัวข้อข่าว :  ประกาศแผนผังที่นั่งสอบ SMART-PV ครั้งที่ 1/2566
รายละเอียด :  ประกาศแผนผังที่นั่งสอบ "การทดสอบความรู้ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินสำหรับธุรกรรมในตลาดทุน" (SMART-PV)

>>> ผังที่นั่งสอบ <<<

กำหนดการสอบ SMART-PV ครั้งที่ 1/2566
วันสอบ : วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566
เวลาสอบ : 9.00 - 12.00 น.
สถานที่สอบ :ห้อง 204 และ 205 ชั้น 2 อาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ข้อปฏิบัติในการสอบ
1.ขอให้ผู้เข้าสอบเผื่อเวลา วางแผนสำหรับการเดินทางมายังอาคารสอบ อย่างน้อย 30 นาที ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาในการสอบ
2.อุปกรณ์การสอบที่ผู้เข้าสอบต้องเตรียมมา ได้แก่ เครื่องคำนวณ เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดแทนเครื่องคำนวณ
3.อนุญาตให้เข้าห้องสอบได้ตั้งแต่เวลา 8:45 น.และผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนในการเข้าสอบด้วย
4.ไม่อนุญาตให้เข้าห้องน้ำระหว่างการสอบ
5.ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบหลังจากเวลา 9:30 น.
6.ไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบก่อนเวลา 11:00 น.Copyright © 2005 SMART CENTER. All rights reserved.Best view 800*600 pixel, IE Browser.Online:2