หัวข้อข่าว :  กำหนดการและสถานที่สอบผู้ประเมินชั้นสามัญ (อา. 4 ส.ค. 62)
รายละเอียด :  แจ้งรายละเอียดการสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน (ชั้นสามัญ) ครั้งที่ 1/2562 ในวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 จัดสอบ ณ ชั้น 2 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (หมายเลข 31ในแผนที)
 
>> แผนผังที่นั่งสอบ<<


วันสอบ: อาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562
เวลาสอบ: 9:00 - 12:00 น.
สถานที่สอบ: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตข้อปฏิบัติในการสอบ
1.ขอให้ผู้เข้าสอบเผื่อเวลาและวางแผนสำหรับการเดินทางมายังอาคารสอบอย่างน้อย 30 นาทีก่อนเข้าห้องสอบ
2.อุปกรณ์การสอบที่ผู้เข้าสอบต้องเตรียมมา ได้แก่ ดินสอ 2B ยางลบ และเครื่องคำนวณเท่านั้น
3.อนุญาตให้เข้าห้องสอบได้ตั้งแต่เวลา 8:45 น.และผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนในการเข้าสอบด้วย
4.ไม่อนุญาตให้เข้าห้องน้ำระหว่างการสอบ
5.ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบหลังจากเวลา 9:30 น.
6.ไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบก่อนเวลา 11:00 น.

Copyright © 2005 SMART CENTER. All rights reserved.Best view 800*600 pixel, IE Browser.Online:2