หน้าแรก ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ทดสอบ ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรม ลงทะเบียน คำถามคำตอบ การติดต่อกับศูนย์ทดสอบ ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายละเอียด เมนูต่างๆ
 
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน (เครื่องหมาย * เป็นข้อมูลที่จำเป็นต้องระบุ)
หากท่านเคยลงทะเบียนแล้วสามารถ Login เข้าสมัครสอบได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

หมายเลขบัตรประจำตัว *
( ใช้เป็น User Name )
เลขประจำตัวประชาชน ใส่ เฉพาะ ตัวเลข 13 หลักเท่านั้น
เลขหนังสือเดินทาง(สำหรับชาวต่างชาติ)
รหัสผ่าน (password) * รหัสผ่านไม่เกิน 15 ตัวอักษร เพื่อใช้ Login เข้าสู่ระบบ
ยืนยันรหัสผ่าน * ระบุรหัสผ่านอีกครั้ง
  หากท่านไม่ใช้เลขที่บัตรประชาชนลงทะเบียน จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบเด็ดขาด !!!

รายละเอียดส่วนตัว
(ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชนของท่าน) ระบุเป็นภาษาไทยเท่านั้น
คำนำหน้าชื่อ * นาย นาง นางสาว อื่นๆ ระบุ
ชื่อ *
นามสกุล *
วันเกิด (รูปแบบ วัน/เดือน/ปี พ.ศ.)* เช่น 1/10/2560 (1 ตุลาคม 2560) โปรดระบุให้ถูกต้อง แก้ไข้ข้อมูลส่วนนี้ไม่ได้ได้ หลังจากลงทะเบียนแล้ว

ที่อยู่อย่างละเอียด

ที่อยู่ * เช่น เลขที่ 1/1 หมู่ 1 หมู่บ้านธรรมศาสตร์
  เช่น แขวง ลาดยาว
  เช่น เขต จตุจักร
จังหวัด *
รหัสไปรษณีย์ *
โทรศัพท์บ้าน เบอร์ที่ 1 กรุณากรอกอย่างน้อย 1 ช่อง
โทรศัพท์ที่ทำงาน เบอร์ที่ 2 กรุณากรอกอย่างน้อย 1 ช่อง
โทรศัพท์มือถือ เบอร์ที่ 3 กรุณากรอกอย่างน้อย 1 ช่อง
e-mail *

 
 


Copyright © 2005 SMART CENTER. All rights reserved.Best view 800*600 pixel, IE Browser.Online:3